Future Slums Kitbash3D // Unreal Engine Animation // UE5 // 4K

Future Slums Kitbash3D // Unreal Engine Animation // UE5 // 4K

Shot 2

Shot 2

Shot 1

Shot 1

Future Slums Kitbash3D // Unreal Engine Animation // UE5 // 4K

Created and rendered in Unreal Engine 5
Models from Kitbash Future Slums Pack

https://oxygencube.net/
https://www.artstation.com/oxygencube
https://www.instagram.com/luke_oxygencube/